BKSZC Mándy Iván Szakközépiskola
                                                        és Szakiskola
MENÜ
 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (rövidítve TÁMOP)
az Új Széchenyi Terv keretein belül jött létre.
A 2012-es év legnagyobb szabású pályázati konstrukciója minden bizonnyal,
a (TÁMOP 3.1.4) Innovatív iskolák fejlesztése volt.
 


Örömmel adjuk tudtul, hogy iskolánk az Innovatív iskolák fejlesztése című pályázaton (TÁMOP-3.1.4-12/1)

64 444 520.- Ft támogatást nyert! 

 

A nyertes pályázatunk címe:

Innováció a Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskolában. 

     A két év időtartamú projekt az eszközfejlesztésen túl, számtalan program és képzés megvalósítását teszi lehetővé a számunkra.

   A projekt fő elemei:

 • Egészségtudatos, mozgásgazdag életmódra nevelő iskolai egészségnapok
 • Környezettudatosságra nevelő programok
 • Pedagógiai módszertani megújulást elősegítő tanártovábbképzés
 • Erdei tábor
 • Idegen nyelvi vetélkedők
 • Informatika szakkör, média ismeret
 • Közlekedési ismeretek, baleset-megelőzési ismeretek
 • Közbiztonsági, bűnmegelőzési előadások
 • Konfliktus-és iskolai agressziókezelési program
 • Tanulási és magatartási problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani  továbbképzés
 • Elsősegély-nyújtási tanfolyam
 • Szakmai továbbképzések
 • Infokommunikációs technológiák (IKT) és ehhez kapcsolódó képzés/továbbképzés
 • Tehetséggondozás, hátránykompenzáció, korrekció
 
 
A Speciális Szakiskolában megvalósított események:
(Az események fordított sorrendben helyezkednek el, felül a legfrissebb,
lefelé haladva a régebbi programok láthatóak!)

 

 

 smile

 

Zárókonferencia (2015.06.30.)

Az "Innováció a Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskolában" c. pályázati programunk a végéhez közeledik. A TÁMOP-3.1.4-12/1 forrásainak köszönhetően számtalan esemény valósult meg iskolánkban, az itt tanuló diákok és az itt dolgozó munkatársak épülését, szellemi gyarapodását szolgálva. A pályázatunk történetét, tapasztalatait, eredményeit az iskolai weblapunk is kronológikus rendben dokumentálta, de ezeket a mai alkalommal a program iskolai vezetői is összegezték.

A zárókonferencia egybe esett iskolánk 60 éves jubileumával, így "innovatív" iskolánk a szakképzés elmúlt hat évtízedében végzett egyedülálló és kiemelkedő pedagógiai-szakmai-nevelői tevékenységéről is számot adhatott!

Az ünnepséghez az Elnök utcai iskolaépületben számos kiállítás és bemutató társult. Az eseményre az iskolafentartó-, az iskolát jelenleg működtető alkalmazotti kollektíva-, a partner szervezeteink munkatársai mellett, meghívást kaptak az iskola nyugdíjas dolgozói és korábbi diákjai is.


 

smile 

 

Úszóverseny  (2015.06.24.)

A pályázatnak eredményeképpen két évig folyik iskolánkban úszásoktatás. A vízbiztonság megszerzése és a személyes erőnlét fejlesztése mellett, több tanulónk ezen lehetőségnek köszönheti, hogy a vízzel közelebbi barátságot kötött; azaz megtanult úszni! Ezúton is köszönet a diákjainknak rendszerességet biztosító "vízes" program működtetőinek, különösen két testnevelő tanárunknak: Ludvigné Halmai Viktória tanárnőnek és Szennik Róbert tanár úrnak!

A záróversenyen a tanulók a megszerzett úszótudásukat mérhették össze a társaikkal. Több versenyszámban megmérkőzve, maradandó élményeket szerezve, szép eredményeket értek el!


 

smile

 

Országjárás, osztálykirándulások (2015.05.18 - 06.11.)

A pályázat pénzügyi lehetőségeinek köszönhetően változatossá, gazdaggá kerekedett számunkra a tavaszi időszak. Osztályaink, tanulóink az ország olyan távoli részeibe jutottak el, amelyek meglátogatására a saját erőforrásaik nem lettek volna elégségesek. A program szervezői; az osztályfőnökök és a gyermekvédelmi megbízott, továbbá a munkaközösségek kreavításának, hatékonyságának köszönhetően,  színes honismereti-túrisztikai kínálat alakult ki.

Minden tanulóközösségünk - a diákjaink legnyagyobb örömére -, három egész napos kiránduláson vehetett részt. A kultúrális látnivalók, hazai érdekességek, nevezeteségek felkeresésén túl, szakmai tanulmányútakra, sportos programokon való részvételre és a tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtó 25 diákunk jutalom táboroztatására is sor kerülhetett. Az élményekben gazdag, mással nem pótolható programonak jelentős hatása volt a csapatszellem erősítésében, a diákközösségek  összekovácsolásában, a pedagógiai munka hatékonyságának javításában is. 

                   Programjaink időrendben:

május 18. - Eger (élelmiszer eladó és gyorséttermi ételeladó osztályok),

május 19. - Ipolytarnóc (bőrtárgy-készítő, textiles és hegesztő osztályok),

május 22. - Eger (számítógépes, konyhai kisegítő osztályok),

május 26. - Nyíregyháza (teljes iskolaközösség),

május 28-június 01. - Balatonszántód (jutalom tábor),

június 01. - Balatonfűzfő (szobafestő, gyorséttermi ételeladó osztályok),

június 01.- Bugac (élelmiszer eladó osztályok),

június 02. - Zalaegerszeg (bőrtárgy-készítő, textiles és hegesztő osztályok),

június 04. - Sopron, Fertő-tó (előkészítő és asztalos osztályaink),

június 09. - Visegrád, Esztergom (valamennyi előkészítő osztályunk),

június 09. - Debrecen, Hortobágy (asztalos osztályaink),

június 11. - Ópusztaszer (szobafestő, gyorséttermi ételeladó osztályok),

június 11. - Balaton (számítógépes, konyhai kisegítő osztályok),

Eger (05.18.)

 

Ipolytarnóc (05.19.)

  

Nyíregyháza (05.26.)

  

Balatonszántód (05.28-06.01.)

 

 Bugac (06.01.)

Sopron - Fertő tó (06.04.)

 

Visegrád -Esztergom (06.09.)

Debrecen - Hortobágy (06.09.)

 

 

smile

   
 

Az internet veszélyeinek ismerete(Felmérés összegzése) (2015.05.22.)

Ezzel a felméréssel - a TÁMOP-3.1.4-12/1 pályázatunkhoz kapcsolódóan -, azt igyekeztünk megjeleníteni, hogy a diákjaink mennyire tudatosak a világháló használatában.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a pályázati programoknak köszönhetően a közvetített ismeretek mennyire rögzültek a tanulóinkban, illetve védettebbé váltak-e az internet káros hatásaival szemben? Az internet hasznossága mellett, ismerik-e a net veszélyeit, ártalmait?

Az iskolánk valamennyi tanulójára kiterjesztett felmérésben a diákjaink 10+1 kérdésre adott válaszait összegeztük:

 

smile Megállapítható, hogy a tanulók 65%-a tisztában van az „internet függőség” problémakörrel, de arról nincs adat, hogy ennek ismeretében szükségesnek tartják-e a személyes internet használati szokásaik korlátozását.

smile A diákok 73 %-a tudja, hogy az online zaklatóktól úgy védheti meg magát, hogy a személyes profiljait „priváttá” teszi. Ennek az aránynak természetesen örülhetünk, azonban a veszélyeztetettek éppen abban a 27%-os körben vannak, akik jelentős számban még a zaklató utáni nyomozástól sem riadnának vissza!

smile A társasági oldalakon megjelenített személyes fotókkal való visszaélésnél, a „kritizálják” , illetve a „nem tetsző kommenteket írnak róla” válaszok 50%-os aránya jól tükrözi, hogy a kamaszkorú diákoknak mennyire fontos a mások általi elfogadottság érzése!

Ugyanakkor a magán fotók mások általi szexuális tartalmú megjelenítését, vagy pedofil oldalakon való közzétételét - a diákok nem azonosítják reális veszélyként.

smile A biztonságos internethasználat „aranyszabályával” a tanulóink 60%-a tisztában van. A többiek ismeretbővítésében van még feladatunk!

smile A diákok 55%-a tudja, hogy a neten az is jogsértő, ha a társasági oldalakra nem ő tesz fel másokat sértő, megalázó tartalmakat, hanem „csak” megosztja azokat! Igaz, hogy jelentős részük (25%) azt is jogsértőnek tartja, ha például kommentekben trágár kifejezéseket használnak a résztvevők.

smile A tanulóink 26%-a úgy tudja, hogy a saját oldalaira feltöltött fotói a „törlést” követően nyomtalanul eltűnnek a világhálóról és azokat a továbbiakban senki sem láthatja. A fiatalok 53% van tisztában azzal, hogy a feltöltött képek, anyagok a „törlést” követően is fellelhetőek a neten, tehát nincs tökéletes semmisé tétel.

smile A statisztikák szerint, az internetes zaklatás áldozatává elsősorban azok önbizalom hiányos, zárkózott fiatalok válnak, akik rendszeresen „lógnak” a világhálón. Ezzel a ténnyel a tanulóink 83%-a tisztában van.

smile A  diákjaink 57%-a érzi magához közelinek azt az állítást, hogy „az internet csak a kapcsolatfelvételben fontos, a barátságokat később személyesen kell ápolni”. Elgondolkodtató azonban az a vélekedés, amely szerint „csak az a világ létezik, amelyik az interneten is jelen van”. Ez utóbbi választ a diákjaink 21%-a jelölte be!??

smile A válaszok alapján az internetes zaklatáskor a fiataljaink 59%-a bejelentést tenne, 33%-uk nem foglalkozna vele. Mindkettő jó megoldás lehet a zaklatás adott szintjén, de a „visszavágás” (8%) nem üdvözítő megoldás!

smile Örvendetes, hogy internetes vásárláskor a tanulók 69%-a nem adná meg számlaszámát, PIN-kódjád, belépési jelszavát! Vannak, akik annyira óvatosak (vagy még nem vásároltak a neten), hogy a nevüket és elérhetőségüket sem adnák meg.(??) Ők 31%-os arányt képviselnek.

 

smile Összességében elmondható, hogy a felmérésben részt vevő 330 tanuló 70-75%-a az internet adta lehetőségeken túl, tisztában van a világháló árnyoldalaival is. Vélhetően ismerik az online világból rájuk leselkedő veszélyeket és elég óvatosak a konkrét szituációkban is. Az Ő ismereteik szélesítésében a pályázatunk lehetőségei sokat segítettek!

Ugyanakkor látni kell azt a 30-35%-os tanulói kört, akik a válaszaik alapján, az internet használatában még mindig a „veszélyeztetett” kategóriában vannak. Ők valószínűsíthetően azok, akik a két éves programba a második évben kapcsolódtak be, hiszen csak ebban tanévben kezdték meg tanulmányaikat iskolánkban. Az Ő felkészítésükre a jövőben is fegyelmet kell fordítanunk!

smile  A tanulók válaszaiból felállított rangsor (amely témák a legérdekesebbek voltak a számunkra):

1. illegális tartalmak az interneten,
2. internetes zaklatás,
3. az internetes vásárlás veszélyei,
4. internetfüggőség,
5. a hozzájárulás nélküli tartalmak megjelenítése,
6. az internethasználat során felmerült jogtalanságok bejelentése,
7. bűnözés az interneten,
8. az internethasználat egészségügyi hatásai.

A Bűnmegelőzési Tanács előadói (03.24. és 04.23.), ezeket a témaköröket járták körbe a diákjainkkal.

smile

 

 

Sportos egészségnap (2015.04.29.)

Az egészségnap idén is számtalan programot biztosított a diákjaink számára. Egyéni-, továbbá csapatversenyek, vetélkedők, kiegészítő rendezvények és bemutatók színesítették az eseményt. A fiatalok az iskolaépületbe és az iskolaudvarra telepített állomásokon végig haladva, próbálhatták ki saját képességeiket. Az elhasznált energiák pótlását a "gyorséttermi ételeladó" és a "konyhai kisegítő" osztályaink egészséges étel és -italkreációi szolgálták. Ezen a napon senki sem maradt mozgás és táplálék nélkül!

         Az egészségnap műsora

      Bemutatók:

 • küzdősport bemutató,
 • táncbemutató.

      Sportversenyek:

 • labdarugás,
 • tollaslabda,
 • asztalitenisz,
 • zsinórlabda,
 • erőemelés,
 • petang,
 • íjászat.

     Mozgásos feladatok (mesterfogások):

 • talicskázás,
 • létrázás,
 • vízhordás,
 • pincérkedés.

      Vetélkedők:

 • activity (témája az egészség),
 • illat- és tapintó kvíz,
 • aszfaltrajz-verseny.

      Egyéb programok:

 • zsibvásár,
 • tombola.

  

   

 

 

 

 

smile

 

 

Internet használat jogsértések és sérelmek nélkül II.  (2015.04.23.)

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkátársának mai előadása, a március 24-én megkezdett témakör  további elemeinek megbeszélését célozta. Az internet veszélyeiről szóló tájékoztató az alábbi kérdésköröket érintette:

 • Internetes zaklatás,
 • Az internethasználat során felmerült jogtalanságok bejelentése,
 • Az internetes vásárlás veszélyei.

Bemutatásra került a "saferinternet.hu" weboldal, amelynek ismerete, a világhálóhasználat során felmerülő veszélyek kezelésével kapcsolatosan adhat segítséget a felhasználóknak.

A diákok mai is több turnusban szervezetten vettek részt a foglalkozáson. Mindegyik tanulócsoport megfelelő aktivítást fejtett ki, láthatóan felpezsdítette őket a téma. Az előadót ma is rengeteg felvetéssel, észrevétellel, kérdéssel bombázták, de Ő jól álta a rohamokat.

Ezúton is köszönet a téma látványos feldolgozásáért és érdekfeszítő prezentálásáért Topa Zoltán rendőr százados úrnak, akit a diákjaink már barátjuknak tekintenek!Programszervező:  Bányai Balázs
                                 Németh László
 

smile

 

 

Internet használata jogsértések és sérelmek nélkül I.  (2015.03.24.)

Az internet káros hatásaival szemben a diákjaink védettségét, felkészültségét egy "10+1" kérdésből álló kérdéssorral teszteltük. A felmérőlap "+1" kérdésében azt tudakoltuk meg, hogy a témakörben melyek azok a kérdések, területek, amelyek a tanulóinkat leginkább foglalkoztatják.

Az érdeklődésre leginkább számottartó témákban, külső szakértő bevonásával két alkalommal, több turnusban előadás-sorozatot szerveztünk. (A következő előadás-sorozat időpontja: 2015. április 23.)

A mai program vezető/előadója, Topa Zoltán rendőr szászados, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkatársa volt. Az "Intenet használata jogsértések és sérelmek nélkül" előadás során körbejárt témakörök:

 • Bűnözés az interneten,
 • A hozzájárulás nélküli tartalmak megjelenítése az interneten,
 • Illegális tartalmak a világhálón.

A programon a szóbeli tájékoztató és a vetített képi anyagok mellett, lehetőség volt arra is, hogy a témában a diákjaink közvetlenül az előadónak tegyenek fel kérdéseket. A fiataljaink érdeklődőek voltak, de egyetlen kérdés sem maradt válasz nélkül!

 


Programszervező:  Bányai Balázs
                                 Németh László
 

smile

 

 

Az internet veszélyeinek ismerete (2015.02.10.)

A pályázatunkhoz kapcsolódóan a diákjaink eddig is több forrásból (előadások, filmvetítések, tájékoztatók, megbeszélések, internetes böngészések, informatika-módszertani foglalkozások, a web-lapunk anyagainak tanulmányozása) szerezhettek információkat az internet veszélyeiről.

A program végső harmadához közeledve azt kívánjuk felmérni, hogy a közvetített ismeretek mennyire rögzültek, illetve védettebbé váltak-e a tanulóink az internet káros hatásaival szemben? Képesek-e, a megszerzett tudás birtokában a világháló tudatos használatára?

A felmérő lap a honlapunk menüjéből a ”10+1 az internetről” gomb alatt nyitható meg.

A program a 10+1 kérdésre adott válaszokat regisztrálja, összesíti és azokból statisztikai adatokat generál. Az iskola valamennyi tanulójára kiterjesztett felmérés eredményeit a későbbiekben, itt a honlapon tesszük közzé.

A +1 kérdésre több válasz is adható. A válaszokból hangsúlyos, a tanulóinkat leginkább érdeklő témákban idén tavasszal, külső szakértők közreműködésével előadássorozatot szervezünk! 

 

smile

 

Úszásoktatás  (2014.12.05.)

A pályázatnak köszönhetően már második éve folyik iskolánkban az úszásoktatás. A lehetőségek bővüléseként, már nemcsak a Róbert Károly körúton tanuló diákjaink vehetnek részt az edzéseken, hanem az iskolánk Elnök utcai képzőhelyéről is érkeznek tanulók a programokra.

Az úszásoktatás erdeményeként a 9. évfolyamos diákjaink számára 2015. január 10-re az első házi versenyt is megszervezzük!

   

 

smile

 

Egészség nap (2014.11.27.)

Az egészségnapra szervezett programjaink a tanulóinktól sok kreatívítást, ügyességet igényeltek, miközben mindannyian rengeteg információval, tapasztalattal gazdagodtak a saját egészségi állapotukról, edzettségükről.

A játékos formában szervezett műsorszámokon a diákok 10 fős csoportokban vettek részt, a különböző állomásokon a csapatok pontokat gyűjtöttek. A nap végén a legjobb eredményt elért csoportok külön díjazásban részesültek.

Az egészségnap zárószámaként - az újrahasznosítás jegyében - a 9. évfolyamos tanulóink szakmai alapozás keretében készített öltözékkreációit, egy hulladékanyagokból komponált divatbemutatót tekinthetett meg a tanulóközösség.

Az egészségnap állomásai:

 • tisztálkodás, higiénia,
 • plakátverseny ("Milyen az én fűrdőszomám?" - témakörben),
 • sport- és ügyességi versenyek,
 • sport-totó,
 • egészségi állapotmérések,
 • gyógynövényes bemutató,
 • kostoló (egészséges étrend a gyorséttermi ételeladó osztály prezentációjában),
 • divatbemutató (újrahasznosított hulladékokból készült öltözékek).

 

smile

 

Pedagógus továbbképzés (2014.10.18.)

Az iskola pedagógusainak informatikai képzése, szinte a pályázat kezdetétől folyamatosan és rendszeresen zajlik. A programban 30 kollégánk vesz részt, akik a modern infokommunikációs technikákkal ismerkednek meg.

Tanáraink az IKT képzésben megszerzett tudásukat már jelenleg is, de a későbbiekben méginkább, a pedagógiai munkájuk hatékonyabbá tételében kamatoztathatják. Reményeink szerint ezzel, a diákjaink intenzívebb szakmai fejlődéséhez hozzájárulva, az iskolánkban folyó szakképző munka színvonalát emelik.

Jelenleg a szaktanáraink az iskolaépületben kiépített Moodle rendszer felhasználhatóságával, alkalmazásával ismerkednek. Témavezető: Mayer Viktor informatika tanár, kollégánk.


 

smile

 

Erdei tábor 2014  (2014.09.08-12.)

A pályázat pénzügyi lehetőségeinek köszönhetően, idén is megrendezhettük az - immáron hagyományos - erdei táborunkat. Az egy hetes kiránduláson a diákok az Észak-Balaton nevezetességeivel ismerkedtek meg.

A 50 tanulóból álló túrázó csapatunk a táj kulturális-, természetvédelmi és idegenforgalmi nevezetességeinek megismerése mellett, számtalan szervezett programon vett részt. A tábor jó lehetőséget kínált egymás megismerésére és a közösségi kapcsolatok kiépítésére.

A nem teljesen felhőtlen időjárás sem tudta a táborozóink kedvét elrontani, a legbátrabbak a Balatonban is megmártóztak.

A programokon útba ejtették Balatonkenesét, Balatonfüredet, Balatonfűzfőt, továbbá jártak Köveskál Természetvédelmi területén és Salföldön egy gazdaságot is meglátogattak.

A különféle szellemi vetélkedőkön túl, kalandpark látogatás és bobozás is szerepelt a műsoron, de íjászkodásra, és falmászásra is lehetősége volt a résztvevőknek. A táborhelyen „pihenésképen” asztalitenisz- és csocsóverseny, focirangadó és tánctanulás is zajlott.

Diákjaink kivétel nélkül jól érezték magukat a programon és mindannyian érzelmekben és emlékekben gazdagodva tértek haza!

 

A program szervezői, kísérőtanárok:
     Paiss-Sólymosi Zsuzsanna,
     Takács Zsuzsa,
     Tóthné Molnár Ildikó,
     Szentpéteri Zsuzsa,
     Stefán Varga Gabriella.   


  

 

 smile

 

Tanulói IKT kompetenciák felmérése  (2014.07.12.)

 

A TÁMOP-3.1.4.-12/1 pályázati támogatást keretében a diákjaink médiahasználati szokásait és lehetőségeit is feltérképeztük. (A pedagógusok IKT felmérésének tapasztalatait 2014. 06. 20-án tettük közzé.)

Az iskolai web-felületen megjelenített digitális kérdőívet 300 tanulónk töltötte ki, amely 10 kérdés megválaszolását várta el tőlük. A saját számítógéppel nem rendelkező diákjaink az informatika órák keretei között, szaktanári támogatással válaszolhattak a felmérő lap kérdéseire.

Tanulóink az életkoruk alapján a „Z” generáció tagjai, így a felmérés összegzését, az erre a korosztálycsoportra jellemző sajátosságokkal vetettük egybe.

Középiskolás diákjaink a 14-22 éves korosztályba tartoznak, dominánsan a 16-17 éves (43%) életszakaszban vannak. A felmérés szempontjából a nemek közötti megoszlás irreleváns, csupán csak a tárgyszerűség okán jegyezendő meg, hogy az adatlapot kitöltők között a fiúk aránya 54%.

 

smile A diákok otthoni számítógép ellátottságáról az alábbi helyzetkép rajzolódott ki:

 •  Nincs számítógépe és a közeljövőben nem is tervezi    - 20%

 •  Nincs számítógépe, de a közeljövőben várhatóan lesz   - 5%
 •  Van asztali számítógépe                                         - 51%

 •  Van hordozható számítógépe                                  - 24%

 

Az adatokból jól látszik, hogy a diákok családjainak körében a hardvereszközök „csak” 3/4 részben vannak jelen, 1/4-ed részük infotecnikai berendezésekkel nem rendelkezik. Tehát az elektronikus úton továbbított iskolai tananyagokhoz, feladatokhoz, segédletekhez a diákok 25%-ának nincs hozzáférése, illetve az ő lehetőségeik az iskolai tanórai foglalkozásokra és tanórán kívüli intézményi informatikai adottságokra korlátozódnak.

A családok informatikai helyzete az elektronikus napló kizárólagosságát is megkérdőjelezi, hiszen az otthoni eszközellátottság hiánya, az iskolai tájékoztatás elérhetőségét is lehetetlenné teszi a számukra. (A felmérésből nem derül ki, hogy az otthoni eszközökkel nem rendelkező szülőknek pl.: a munkahelyükön van-e internet hozzáférésük, továbbá, hogy a szülők infokommunikációs kompetenciái elégségesek-e az elektronikus napló adatainak nyomon követésére.)

 

smile Az otthoni számítógépek korszerűségét az azzal rendelkező diákok körében vizsgáltuk. Ebből kiderült, hogy a válaszolók 49%-a rendelkezik a mai kor elvárásainak megfelelő technikával, 26 %-uk nem tudja megítélni, hogy saját gépük milyen színvonalon van. (Az adatokat pontatlanná teheti, hogy a gyerekek csak azt az időpontot ismerik, amikor a számítógépet kapták, de, hogy azt újonnan vagy használtan vették-e, vagy az új gép milyen adottságokkal rendelkezik, arról nincs információja.)

 • Számítógépem 1 éven belüli konfiguráció                    - 11%
 • Számítógépem 1-2 évvel ezelőtti konfiguráció             - 15%
 • Számítógépem 3-4 évvel ezelőtti konfiguráció             - 14%
 • Számítógépem 4 éves, vagy annál régebbi konfiguráció  - 9%
 • Nem tudom megítélni                                              - 26 %
 • Nincs számítógépem                                               - 25%

 

 

smile Otthoni internet elérése a számítógéppel rendelkezők 76%-nak van, 24%-uk nem rendelkezik ezzel az elektronikus kapcsolattal. Így a teljes tanulói körre vetítve kijelenthető, hogy mindössze a diákok felének van a tanulmányi munkájában segítséget jelentő otthoni internetes kapcsolata.  

 

 

smile Az otthoni számítógéppel rendelkezők 61% használja naponta a technikát, 15%-uk a saját bevallása szerint egyáltalán nem használja (???),  24 %-uknál a használat heti-havi rendszerességű. (???)

 

 

smile A „Szeretnéd-e, ha a tanórán elhangzottak az interneten keresztül is elérhetőek lennének?” kérdésre az alábbi válaszok születtek:

 • Igen       - 64%
 • Nem       - 12%
 • Mindegy  - 24%

 

 

smile A diákjaink infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága:

 • Okostelefon  - 60%
 • Tablet          - 20%
 • Other            - 4%
 • Laptop           - 3%
 • Egyik sem     - 13%

 

A válaszadásnál több lehetőség is bejelölhető volt, így az eszközhasználatnál átfedések is lehetnek. Az adatok összevetéséből egyértelműen kiderül, hogy a fenti mobileszközökkel olyan diákok is rendelkeznek, akiknek otthon nincs számítógépe, illetve internet hozzáférése.

 

smile A felmérésből kiderült, hogy a diákjaink 61%-a nem tudja, hogy mi a WEB 2.0! Az informatika órák személyi és tárgyi felelőssége, hogy a tanulóink a tanulmányaik végeztével megfelelő infokommunikációs kompetenciákkal hagyják el az iskolát (lépjenek ki a középiskolai intézményrendszerből)!

 

smile A tanulóink digitális kommunikációhasználatának adatai:

 • iwiw                        - 0%
 • other                       - 1%
 • skype                     - 10%
 • e-mail                     - 18%
 • semmit nem használ  - 19%
 • facebook                 - 52%

 

Természetesen itt is átfedések lehetnek, de azért jól látható, hogy a facebook a társas kapcsolatokban fontos szerepet játszik a fiatalok életében. A világhálón való biztonságos és jogszerű jelenlétre a diákjainkat fel kell készítenünk és folyamatos segítséget kell adnunk számukra, a felmerült problémák kezelésében!

 

Összegzésül elmondható, hogy a tanulóink ugyan a „Z” generáció tagjai, de informatikai hozzáféréseik a családjaik szociális helyzetéből adódóan jelentősen elmaradnak a korosztályukra jellemző átlagoktól. A 21. század elvárásaihoz igazodó modern informatikai kompetenciák kialakításához, sokuknak kizárólag az iskolai tárgyi adottságok jelentenek lehetőséget. Az intézményi informatikai eszközpark folyamatos korszerűsítéséről, a szaktanáraink rendszeres informatikai továbbképzéséről a jövőben sem mondhatunk le! A pályázati lehetőségek és egyéb források felkutatása mellett, továbbra is fontos a célorientált kommunikáció, feladatoptimalizált együttműködés az iskolafenntartóval, továbbá más oktatásban érintett partnerszervezetekkel!

smile

 

A pedagógusok IKT kompetenciájának vizsgálata (2014.06.20.)

  A Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola az Innovatív iskolák fejlesztése című pályázaton (TÁMOP-3.1.4.-12/1) nagyobb összegű támogatást nyert. Ennek a pályázatnak a keretében az iskola pedagógusainak IKT kompetenciái is fejlesztésre kerülnek. A képzési program kidolgozása előtt, Hegyes Sándor kollégánk vezetésével felmértük a kollégák eszközök iránti attitűdjét. A vizsgálat és az abból levont konzekvenciák teljes anyaga a programvezetőnél megtalálható, ezért e felületen csak a felmérés néhány fontosabb megállapítását adjuk közre.

 A felmérés 34 kérdést magában foglaló online kérdőívvel készült, a Google Drive Űrlap-alkalmazás segítségével. Az iskolai web-felületen elérhető kérdőív kitöltése név nélkül és önkéntes alapon történt.

 A bőséges információ ellenére, sajnos a kollégák körében a kérdőív kitöltése nem volt teljes körű, de még így is kellő információval szolgál a tantestület számára kidolgozásra került képzés anyagához.

 Megállapítások:

 smile  A tanárok otthoni mobil kommunikációs eszközökkel és számítógéppel való ellátottsága jónak mondható, mindegyikük rendelkezik valamilyen eszközzel. Náluk is megfigyelhető a mobil eszközök dominanciája. Ez alapján feltételezhető, hogy az otthoni eszköz hiánya nem fogja befolyásolni a képzést.

 smile  A tanárok jelentős része több mint 25 éves tanítási gyakorlattal rendelkezik. Ez magával hozza, hogy többen hamarosan nyugdíjba mennek és várhatóan a tanári kar fiatalodni fog. Ez vélhetően az új technológiák oktatási célú alkalmazásának kedvez, de a több évtizedes szakmai tapasztalat a nevelőtestületből feltehetően nagyon fog hiányozni majd.

 smile  A megkérdezettek 47% nem elégedett az iskolában hozzáférhető IKT eszközök ellátottságával. Ez érthető, hiszen több mint öt éves az a technológia, amit kénytelenek vagyunk használni és az internet sávszélessége (SULINET) sem változott az utóbbi 10 évben. 37% ennek ellenére, talán az interaktív tábláknak köszönhetően részben elégedett, s csak16% az, aki megfelelőnek tartja az oktatásban használt eszközeinket.

 smile  A felmérés alapján kijelenthető, ha az IKT eszközöket nem korszerűsítjük, az az oktatás színvonalának drasztikus csökkenését fogja maga után vonni!

           Rendelkezik Ön az alapvető IKT-készségekkel? – kérdésre az alábbi vélemények fogalmazódtak meg:

  

 smile  A válaszadók fele gondolja, úgy, hogy birtokában van az alapvető IKT készségeknek, de kiderült, hogy a mindennapi tanítási gyakorlatuk során Ők sem használnak tudatosan ilyen eszközöket. Ezen az arányon mindenképp változtatnunk kell, amelyre a pedagógusképzés jó lehetőséget teremthet.

           Alkalmazza Ön az IKT-eszközöket a tanítás során?

  

 smile  A pedagógusok mintegy egyharmada az oktatás során a különböző infokommunikációs eszközöket nem használja. A kérdőív alapján 31%-uk egyáltalán nem használ IKT eszközöket (vagy nem tudja, hogy használja azokat). Ezen mindenképpen változtatnunk kell! Örvendetes viszont, hogy a kollegáknak a 37%-a a mindennapi munkája során rendszeresen használja a rendelkezésükre álló eszközöket.

 smile  A vizsgálat megállapította, hogy a válaszadók többsége magabiztosan tudja kezelni az iskolában található technikai berendezéseket, de jelentős azoknak a száma is, akik ehhez segítséget igényelnek.

 wink   A kollégák Internet használati kompetenciája alapvetően megfelel a kor követelményeinek, bár vannak, akik még mindig nem magabiztosan kezelik a világháló adta lehetőségeket A konkrét szoftverhasználat területén megállapítható, hogy a leggyakrabban a szövegszerkesztési lehetőséget használják, míg az összes többi területen jóval kevesebben veszik igénybe a számítógépet.

 smile  Kevesen készítenek prezentációt, feltehetően a többség nem is ismeri annak módját, lehetőségeit.

 smile  Kiderült, hogy sokan nem használják a tanítványokkal való kapcsolattartásra sem az új technológiákat. A Web2.0 térhódításával tanároknak nem csak „fogyasztóként” kell jelen lenniük ebben a közegben, hanem aktív tartalomszolgáltatóvá kell válniuk.

           Ismer Ön digitális tanulásszervezési megoldásokat?

  

 smile  Sajnos a megkérdezettek majdnem fele, nem ismer semmilyen digitális tanulásszervezési megoldást, így feltételezhetően azok használata komoly gondokat okozna számukra. Jól látható, hogy ez mennyire függ össze a kollegák életkorával, hiszen csak a legfiatalabb generáció közül ismeri mindenki ezeket a megoldásokat. Érdekes adat, hogy az 56 évnél idősebbek mintegy fele ismeri ezeket az új lehetőségeket!

 smile  Az internet és a Web 2.0-as kommunikációs lehetőségekkel a megkérdezettek több mint fele nem él. A 46 évnél idősebbek elsősorban az elektronikus levelezést választják, míg a fiatalabbak a facebook ilyen irányú lehetőségeit is igyekeznek kihasználni. Meglepő adat, hogy a Moodle keretrendszert elsősorban a 46-55 éves korosztály használja valamilyen formában. Ez reménykeltő, hiszen jó alap arra, hogy nyissanak más Web 2.0 alkalmazások megismerésének irányába.

 smile  Saját készítésű digitális tananyagok készítésére a tanárok 61%-a használja az internetet.

 

 smile  Bizakodásra ad okot, hogy a kollegák szinte egyöntetűen egyetértenek abban, hogy a diákok digitális kompetenciáinak fejlesztése nem kizárólag tantárgy specifikus feladat. Ez arra enged következtetni, hogy felismerték, – még ha elfogadni nem is teljesen tudják – hogy az internet és a hozzá szorosan kapcsolódó technológia ma már kikerülhetetlen és annak a teljes oktatási folyamat részévé kell válnia.

 smile  A megkérdezettek 79 százaléka ismeri a digitális források felhasználásának jogi szabályait.

 smile  A korszerű IKT eszközök alkalmazása, ma már nem lehetőség, hanem elvárás! Ennek az elvárásnak, csak akkor tudunk megfelelni, ha bővítjük eddig megszerzett ismereteinket.

 smile  A felmérés eredményeiből és a személyes beszélgetések során kiderült, hogy a tanárkollegák intenzív érdeklődést mutatnak az új webes és IKT technológiák iránt. Többségük belső igénye a megújulásra való törekvés, melyért tenni is hajlandóak. A pályázat keretében megvalósuló pedagógus továbbképzés ezen igények kielégítésére ad lehetőséget a számunkra.

 A program már megkezdődött, annak tapasztalatairól, eredményeiről a kollégák körében végzett újabb felmérés fog tanúskodni.

 A továbbképzés azért is különleges feladat a számunkra, mert azon különböző korú és más-más műveltségi területen jártas, de többnyire azonos szintű végzettséggel és beosztással rendelkező kollégáink vesznek részt, akik önkéntes alapon, a szabadidejükben szélesítik IKT tudásukat.

 

smile

 

Sportos egészségnap (2014.05.22.)

Ezen a napon minden az egészségről szólt, a program a közös reggeli tornával indult. A sportesemények mellett, ügyességi vetélkedők, különféle bemutatók sorakoztak és a változatos/egészséges étkezés lehetőségei is terítékre kerültek. Az időjárás kegyes volt hozzánk, a programok jelentős részben az iskolaudvaron zajlottak. 

A "Csillag születik" tehetségkutató verseny felfedezettje, MC/DC (alias: Veres Robi) kreatív rapelőadása nagy sikert aratott a résztvevők körében és egyszersmind a kötetlen vidám hangulatot is megalapozta.

A diákok különféle "sportállomásokon" mérhették meg magukat:

 • Tollaslabda,
 • Asztalitenisz,
 • Zsinórlabda,
 • Erőemelés,
 • Röpladba,
 • Peting,
 • Szivacsgerelyhajítás,
 • Íjászat,
 • Szkander,
 • Foci,
 • Kötélhúzás.

 "Szakmai mesterfogások", mint egyéb mozgásos feladatok, vetélkedők:

 • Talicskázás,
 • Vízhordás,
 • Létrázás.

Kapcsolódó programok:

 • Illat és tapintó kvíz - bekötött szemmel való érzékelés,
 • Akadálypálya - bekötött szemmel való vezetés,
 • Activity - melynek témái a sporttal és az egészséges életmóddal kapcsolatosak voltak,
 • Aszfaltrajzverseny - sport és életmód témakörben,
 • BMX bemutató.

 A diákok minden állomáson, a kitűzött feladatok elvégzéséért egy-egy tombolát kaptak, amelyeket a "Vásárolj egészséget!" boltunkban válthattak be. A boltban csak egészséges élelmiszereket, ásványvízet és gyümölcsöket lehetett "vételezni", továbbá a versenyek, vetélkedők győztesei is gyömölcsajándékokban részesültek. A programon 300 diákunk vett részt, az "állomásokon" iskolánk tanárai és a felkért diákok teljesítettek szolgálatot.

A napot ünnepélyes eredményhirdetéssel és tombolahúzással zártuk. Az ajándékokat jótékonysági adományokból gyűjtöttük össze.

 

 

 

smile

 

 

"Az internet veszélyei" előadássorozat  (2014.05.06.)

A mai napon záródott az a fél éve tartó programsorozat, amely keretében a diákjaink az internet árnyoldalaival, a világhálón való jelenlét veszélyeivel ismerkedtek meg.

A tanulók órarendi lehetőségeihez igazodóan, heti rendszerességgel, több turnusban szervezett előadásokon a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Budapesti Rendőrfőkapitányság által biztosított rövidfilmeket, figyelemfelkeltő tájékoztató anyagokat tártunk a fiatalok elé. A 45 perces időtartamokra tervezett programokon a filmek bemutatásán túl, tanári közreműködéssel irányított diskurzus keretében, a diákoknak a látottak értelmezésére, a saját véleményeik megfogalmazására is lehetőségük volt. Sokan az ismeretségi körükből hozott tapasztalatokkal, illetve személyes élményeikkel is hozzájárultak a foglalkozások tartalmas lebonyolításához. 

A januártól-májusig tartó időszakban 21 alkalommal megtartott előadásokon összesen 300 tanulónk vett részt. A programsorozat a következő tanévben tovább folytatódik.


 

Programvezető:  Németh László

 smile

 

Angol nyelvi verseny  (2014.04.07.)

Az előkészítő évfolyamok tanulói angol nyelvi versenyen vettek részt, a diákok 3 fős csapatokban mérkőztek meg egymással. A csapattagok "összedobhatták" az angol tudásukat ahhoz, hogy a nyelvhasználatot igénylő kihívásoknak megfeleljenek. A csapatok több, de azonos feladatokat oldottak meg (bemutatkozás idegen nyelven, angol nyelvű önéletrajz összeállítás, írott és hallott szöveg fordítása, angol nyelvű tájékoztatóanyag összeállítása stb.). A versenyzők nagyon élvezték a megmérettetést!

Programvezető:  Vojnárovics Etelka nyelvtanár

 

smile

 

IKT kompetenciák felmérése (2014.03.10.)

Jelen pályázatunkhoz kapcsolódóan - a tanulóink médiahasználati szokásainak, lehetőségeinek feltérképezéséhez és a tanáraink infokommunikációs kompetenciáinak felméréséhez -, márciusi indulással digitálisan kitölthető kérdőíveket szerkesztettünk. A résztvevők számára teljes anonimítást biztosító programot Hegyes Sándor kollégánk dolgozta ki.

A kérdőívek a honlapunk menűjéből nyithatók meg, a "tanulói kérdőív" 10, a "tanári kérdőív" 34 kérdés megválaszolását várja el a kitöltőktől. A program a válaszokokat regisztrálja, összesíti és abból statisztikai adatokat generál. Az iskola valamennyi tanulójának és tanárának körében végzett felmérés eredményeit és az azokból levont kozekvenciákat a későbbiekben, itt a honlapon tesszük közzé. A 2013-2014 tanévi felmérés egy adott állapotot rögzít majd, de a tendenciák megjelenítéséhez a felmérést a 2014-2015-ös tanévben is megismételjük.

Programvezetők:  Hegyes Sándor
                        Németh László
 

smile

 

Iskolai weblap tanulmányozása  (2014.02.03.) 

Az iskolánk weblapján 2013. novembere óta, havi rendszerességgel - "az internet veszélyei" menűpont alatt -, a jelen pályázat tematikájához igazodó cikkek között tallózhatnak a diákjaink. Minden osztályunk szervezett formában, az órarendi informatika óráinak terhérek (havonta egyszer), az iskolai weblapon található aktuális cikket (cikkeket) elolvassa. Az egyéni vélemények, álláspontok kialakításában, a tapasztalatok leszűrésében konzultánsként, az órát vezető informatika tanár áll a tanulók rendelkezésére. Ezeken az órákon természetesen lehetőség van a témában, az interneten való további böngészésre is. A program valamennyi előkészítős és szakképzős diákunk számára kiterjesztett.

Programvezető:  Mayer Viktor

 

smile

 

Úszásoktatás II. (2014.01.17.)

A vízbiztonságot már azok a tanulóink is megszerezték, akik eddig a medencébe csak félve mentek be. Iskolánk úszóedző vizsgával rendelkező testnevelő tanára 2013.11.29-e óta minden pénteken úszni viszi a programra jelentkező tanulókat.

A "kezdő" csoportba sorolt fiatalok, ennek a lehetőségnek köszönhetően vették első úszóleckéjüket. A kezdetek óta nagyon sokat fejlődött a mozgáskordinációjuk és ezidő alatt a személyes erőnlétük változásainak is látható jelei vannak. Már "kapaszkodás" nélkül ússzák végig a távot és élvezik a pénteki edzéseket. A pályázatnak köszönhetően, az edzés ideje alatt egyedül használhatják a medencét, így nem kell másokat kerülgetniük.

 

 Úszóedző:  Ludvigné Halmai Viktória

 

 smile

 

 Tanártovábbképzés    (2013.12.21.)

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tevékenységtervezete szerint, 2014 az internetes bűnözés elleni küzdelem kiemelt éve!

E program keretében a mai napon, bűnüldöző- és gyermekvedelmi szervezetek képviselői tartottak tartalmas tájékoztatókat, iskolánk valamennyi pedagógusa számára. A prezentációkkal és rövidfilmekkel tarkított előadások információs tartalma, rengetek újdonságot jelentett a hallgatóság számára. A program első lépéseként a kitűzött cél; a  téma iránti érzékenység, illetve a figyelmfelkeltés volt, de a nevelőtestület tagjainak kérdései is megválaszolásra kerültek.

 

Előadások témakörei

Topa Zoltán (rendőr százados) (Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács)

 • az új Büntető Törvénykönyv tartalmi elemeinek változásai,
 • az internet veszélyei, szexuális anyagok feltöltése a net-re (gyermek pornográfia, gyermekprostúció),
 • fiatalok az interneten, kiskorúak veszélyeztetése,
 • a közösségi oldalakon való megjelenés, megosztás, nyilvánosság,
 • grooning, sexting, uszító blogok, illegális tartalmak,
 • az internet ötletet adhat bűncselekményekre is,
 • az emberi méltóság elleni bűncselekmény (internetre feltöltött anyag a tanárról), zaklatás, rágalmazás, becsületsértés,
 • jelzőrendszerek.

Siróki Vilmos (biztonsági szakértő)

 • a biztonságos internet,
 • az internetes veszélyforrások a gyermeki hiszékenységet használják ki,
 • a megbízható hírforrások kiválasztása nem egyszerű feladat a fiatalok számára,
 • az internetre kitett képek más oldalakon gyűjteményes formában jelenhetnek meg,
 • védelem az internet veszélyeitől: oktatás, szűrőszoftverek (Dolphin Knight),

Preszl Éva (Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat)

 • internet hasznosítása a közöktatásban,
 • Safer Internet Program bemutatása,
 • internet használatával kitágul a személyes tér,
 • kártevők a neten (Féreg, Vírus, Trója), kémprogramok,

Ikladi Endre (alelnök) (Budapesti Polgárőrség)

 • a Polgárőrség szervezete, tevékenysége,
 • közösségi szolgálatra a Polgárőrség is várja a középiskolás diákokat.

Pintér László (rendőr hadnagy) (XIII. kerületi Rendőrfőkapitányság)

 • az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó bemutatkozása.

Iskolai szervező:  Bányai Balázs

   

 

smile

 

Egészségnap (2013.12.07.)

Az egészségtudatos mozgásgazdag életmódra nevelés kiemelkedő eseménye, valamennyi iskolai foglalkozáson lévő diákunk részvételével zajlott (202 fő). A diákok csapatokban szervezetten, egyik állomásról a másikra haladva oldották meg a feladatokat. Az egészségügyi előadásokon szóba került a rendszeres testmozgás és a változatos táplálkozás szükségszerűsége. Szót ejtettünk a dohányzásról, a kábítószerekről, az alkohol fogyasztásról, de az E-számmal jelölt kiegészítőanyagok és az energiaitalok káros hatásai sem maradtak megválaszolatlanul. A diákok a témába vágó tesztlapokat töltöttek ki, plakátokat készítettek. Egészséges élelmiszerek felhasználásával saláták, gyümölcskoktélok és szendvicsek készültek. A kóstolók és a sportesemények nagy érdeklődés mellett zajlottak. A diákoknak elkészült a személyre szóló "egészségügyi kártyája", amelyekre a fittségi adataik kerültek feltüntetésre (testsúly, magasság, BMI index, vérnyomás, munkapulzus, nyugalmi pulzus). A program lebonyolításában az iskola valamennyi tanára részt vett.

 
A program állomásai:
 1. Teaház + kóstoló,
 2. Sport - Mozdulj! (zumba, fitball)
 3. Előadás + filmvetítés (vitaminok, higiénia, táplálékpiramis)
 4. Mentős bemutató
 5. Lelki egészség (stressz, aktív és passzív pihenés)
 6. Egészséges táplálkozás
 7. Egészségügyi állomás (fizikai erőnlét mérés, életmód tanácsadás)
 8. Sporttörténeti tabló készítés - Olimpiai kvíz
 9. "Napi rutinom" sorversenyek
Szervező tanárok:
      Szentpéteri Zsuzsa
      Stefán Varga Gabriella
      Bajor Tiborné
      Ludvigné Halmai Viktória

  

 

 

 

 

 smile

 Úszásoktatás I. (2013.11.29.)

Minden héten pénteken, iskolánk úszóedző vizsgával rendelkező testnevelő tanára úszni viszi a jelentkező tanulókat. Erőnléti edzést követően a tanululóink három csoportba soroltan (kezdő, fél haladó, haladó) vesznek részt az edzésen. A programra első körben 20 tanulónk jelentkezett.

Úszóedző:  Ludvigné Halmai Viktória

 

 

smile

 

Bűnmegelőzési előadás (I.)  (2013. 11. 19.)

Fiatalok a társadalomban. Az internettes vásárlás veszélyei, a személyes adatok védelme, védtelensége. A téma kiemelt fontosságú, hiszen az évvégi ünnepek, az ajándékvásárlás még előttünk álló feladat, az online vásárlás a fiatalok körében kedvelt beszerzési forma. Az előadás rögtönzött felméréséből kiderült, hogy a tanulóink kb. 10-15%-a vásárolt már webáruházból, a személyes tapasztalataik kedvezőek. Az előadáson valamennyi 9. osztályunk tanulói vettek részt.

Előadó:Topa Zoltán rendőr főhadnagy (Budapesti Rendőrfőkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály)
Iskolai szervező:  Bányai Balázs 

 

Vigyor 

 

Erdei tábor 2013   (2013. 09. 09-13.)

A tanulóink az élményközpontú programokkal és helyismereti versenyekkel színesített tábor ideje alatt, hazánk egyik legszebb tájegységével ismerkedtek meg. Balatonszántód-Köröshegy-Tapolca-Keszthely-Tihany-Balatonfüred útvonalon, a települések kultúrális, művészeti, túrisztikai vonatkozásai is előtérbe kerültek. A színes és változatos program a kapcsolatépítésről, a kommunikációs stratégiák kiépítéséről és az új 9. évfolyamos diákok közösségbefogadásáról is szólt.  A táborozók jellemzően a 9-10. osztály tanulóiból kerültek ki, a 11-12. évfolyamosok a program lebonyolításában is hathatós segítséget nyújtottak. A táborban 50 tanuló vett részt.

A program szervezői, kísérőtanárok:
     Paiss-Sólymosi Zsuzsanna,
     Takács Zsuzsa,
     Tóthné Molnár Ildikó,
     Szentpéteri Zsuzsa,
     Bányai Balázs.
   

    

 
smile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
smile wink smileAsztali nézet