BKSZC Mándy Iván Szakközépiskola
                                                        és Szakiskola
MENÜ


Alábbi tájékoztatónkkal az intézményünkbe jelentkező a leendő diákjainkat, az ő szüleiket, továbbá az általános iskolák pedagógusait szeretnénk segíteni.

A hozzánk jelentkező tanulóknak felvételi vizsgát, vagy felvételi beszélgetést nem tartunk, a beiskolázáskor mindenkitől elfogadjuk az általános iskolából, vagy más iskolatípusból hozott eredményeket és tudást!

 

A felvételi időszakban az iskolánkba való jelentkezés lehetséges útjai:

  • az alapiskola 8. osztályát követően (az általános iskolai osztályfőnök segítségével),

  • más középiskolából érkezve (az iskolánk titkárságán való személyes megjelenéssel).

 

smile

 

 

Az alapiskola 8. osztályát követően

 

A középiskolai továbbtanulási lehetőségek megismerése után, az általános iskolai osztályfőnök segítségével középiskolai JELENTKEZÉSI LAP-ot (maximum 3 darabot) és egy ADATLAPOT kell kitölteni. (Mindkét nyomtatványt az általános iskola biztosítja és a kitöltésüket követően ők továbbítják a megfelelő címekre.)

 

A JELENTKEZÉSI LAP értelemszerű kitöltésekor fontos feltüntetni:

  • intézményünk adatait, elérhetőségeit,
  • iskolánk OM azonosítóját: 203032
  • intézményünk telephelykódját: 009 (ez a kód a speciális szakiskolánk telephelyazonosítója)
  • a tanulmányi terület kódját: 21 (ez a kód a speciális szakiskolában való továbbtanulás azonosítója)
  • a középiskolába lépés évfolyamát: 9. évfolyam (a 9. évfolyamot végzett fiatalok a szakképzési kínálatunkból két szakképesítést is megjelölhetnek)
  • a speciális szakiskolai felvételhez a jelentkezési laphoz kérjük, a Szakértői- és Rehabilitációs Bizottsági Szakvélemény másolatát mellékelni (BNO: F/70-es kód)

 

Az ADATLAP kitöltésekor fontos szempont

Az ADATLAP a középiskolai továbbtanulásra kiválasztott iskolák sorrendjét tartalmazza. (Maximálisan három iskolát lehet rajta feltüntetni, pontosan annyit, amennyi címére JELENTKEZÉSI LAPOT töltöttek ki. Tehát ha csak egy JELENTKEZÉSI LAP készült, akkor az ADATLAPON is csak egy középiskola szerepelhet.)

Több iskola megjelölése esetén az iskolák sorrendje azért fontos, mert a felvételi eljárás első körében csak az az iskola foglalkozhat a tanuló felvételével, amelyik az ADATLAP-on az első helyen szerepelt. (Ha van második, vagy harmadik helyen megjelölt iskola is, azoknak a felvételi eljárás kezdeti időszakában el kell utasítaniuk a tanuló jelentkezését!)

 

 smile

 

A továbbtanulási felvételi eljárás viszonylag hosszú adminisztrációs folyamata a kiválasztott középiskolába való beiratkozással zárul.

 

A felvételi eljárás ütemezése  /a 28/2015.(V.28.) EMMI rendelet alapján /

 

2016. 01. 16. - Az általános felvételi eljárás kezdete.

2016. 02. 12-ig - Az általános iskola továbbítja a JELENTKEZÉSI LAP-okat a középfokú iskoláknak, az ADATLAP-ot a Felvételi Központnak.

2016. 03. 09-ig - A középfokú iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzékét (abban valamennyi olyan tanuló szerepel, aki az iskolához jelentkezési lapot adott be.)

2016. 04. 19-ig - a középiskolák és a Felvételi Központ egyeztetési folyamata.

2016. 04. 26-ig - a középiskolák levélben értesítik a tanulókat és az általános iskolákat a felvételről, vagy elutasításról. (A felvételi értesítés a beiratkozással kapcsolatos valamennyi információt is tartalmazza!)

2016. 05. 02-től - a középiskola rendkívüli felvételi eljárást írhat ki, ha a keretszámait nem tudta maximálisan feltölteni.

2016. 06. 22-24. - Beiratkozás a középfokú iskolába.

 smile

 

 

Az intézményünkbe való beiratkozás konkrét időpontját a következő menűpont tartalmazza! 

 

A júniusi beiratkozással kapcsolatos tájékoztatásunkat itt a weblapunkon, illetve a levélben kipostázott felvételi értesítésekben tesszük közzé.

 

 

 smile kiss smile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet